בניין 4

דירות בצבע אדום – נמכרו

פנטהאוז מס' 17

קומה 6

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 15

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 16

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 12

קומה 4

4 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 13

קומה 4

6 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 14

קומה 4

4 חדרים

דירה מס' 8

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 9

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 10

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 11

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 4

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 5

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 6

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 7

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 1

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 2

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 3

קומה 1

5 חדרים

בניין מספר 5

דירות בצבע אדום – נמכרו

פנטהאוז מס' 17

קומה 6

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 15

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 16

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 12

קומה 4

4 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 13

קומה 4

4 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 14

קומה 4

6 חדרים

דירה מס' 8

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 9

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 10

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 11

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 4

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 5

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 6

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 7

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 1

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 2

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 3

קומה 1

5 חדרים

בניין מספר 14

דירות בצבע אדום – נמכרו

פנטהאוז מס' 17

קומה 6

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 15

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 16

קומה 5

5 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 12

קומה 4

4 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 13

קומה 4

6 חדרים

מיני פנטהאוז מס' 14

קומה 4

6 חדרים

דירה מס' 8

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 9

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 10

קומה 3

3 חדרים

דירה מס' 11

קומה 3

5 חדרים

דירה מס' 4

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 5

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 6

קומה 2

3 חדרים

דירה מס' 7

קומה 2

5 חדרים

דירה מס' 1

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 2

קומה 1

5 חדרים

דירה מס' 3

קומה 1

5 חדרים

דילוג לתוכן